DSC_7665

Mio above JR Tennoji Station, Tennoji, Osaka.